• SecuFiles

    Tải lên, chia sẻ và quản lý các tập tin của bạn miễn phí.

Lưu trữ và quản lý tất cả các tập tin của bạn!
Tải lên nhiều tệp cùng một lúc và giữ chúng mãi mãi trên trang web này. Nếu bạn đang sử dụng FireFox hoặc Chrome, bạn chỉ cần kéo và thả các tệp của mình để bắt đầu tải lên.
Chia sẻ tập tin của bạn với mọi người!
Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để dễ dàng chia sẻ tệp của bạn. Sử dụng mã html được tạo trước của chúng tôi để liên kết từ trang web của bạn hoặc đăng trực tiếp lên Facebook hoặc Twitter.
Tải nhanh và ngay lập tức!
Các thành viên của chúng tôi được hưởng lợi từ việc không phải chờ đợi và tải xuống trực tiếp cho tất cả các tệp. Không giống như các website khác, chúng tôi không giới hạn tốc độ truyền tải xuống.

Chậm ...

Siêu nhanh!

An toàn và bảo mật
Lưu trữ và sao lưu an toàn tất cả các tập tin cần thiết của bạn. Từ ảnh và video gia đình đến các tài liệu quan trọng, bạn có thể dựa vào chúng tôi để lưu trữ tất cả phương tiện của bạn một cách an toàn và mãi mãi.
Bạn còn chờ gì nữa?